parallax background

USLUGE za hrvatske branitelje i HRVI

1number

Usluge psihosocijalne pomoći

• Savjetovanje i socijalni rad
• Psihološka podrška
• Psihoedukacije i terapijske grupe
• Radna terapija
• Art terapija
• Informatička edukacije „Osnove informatike“
• Učenje o zdravoj prehrani i zdravim stilovima života
2number

Usluge pomoći u kući

• Pomoć u obavljanju kućanskih poslova i održavanju stambenog prostora
• Odlazak u nabavku umjesto korisnika
• Prijevoz i pratnja u svrhu uključivanja u društvene i projektne aktivnosti
3number

Usluge zdravstvene skrbi

• Prijevoz i pratnja do zdravstvenih ustanova
• Usluga njege u domu korisnika
• Posjete i savjetovanja liječnika o prevenciji i očuvanju zdravlja
• Edukacija iz Kinestetike za članove obitelji i druge osobe koje pružaju njegu

Usluge za članove obitelji hrvatskih branitelja i članove obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

1number

Usluge psihosocijalne pomoći

• Savjetovanje i socijalni rad
• Psihološka podrška
• Psihoedukacije i terapijske grupe
• Radna terapija
• Art terapija
• Informatička edukacije „Osnove informatike“
• Učenje o zdravoj prehrani i zdravim stilovima života