parallax background

Hrvatski branitelji i HRVI mogu se prijaviti usluge psihosocijalne podrške, pomoć u kući i zdravstvena skrb.
Članovi obitelji mogu se prijaviti za usluge psihosocijalne podrške.

Sudjelovanje u projektu je besplatno.

Prilikom uključivanja u projekt potrebno je predočiti kopije navedenih dokumenata:

CILJNA SKUPINA DOKAZ U SVRHU PRIJAVE
Hrvatski branitelji iz
Domovinskog rata
Potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz
Domovinskog rata koju izdaje: Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova
Članovi obitelji hrvatskih branitelja

Preslika osobne iskaznice djeteta ili roditelja hrvatskog branitelja

Izvod iz matične knjige vjenčanih/sudsko rješenje o postojanju izvan bračne zajednice

Članovi obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

Rješenje o statusu HRVI ili potvrda o statusu člana
obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog
branitelja

Preslika osobne iskaznice djeteta ili roditelja smrtno
stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja

Izvod iz matične knjige vjenčanih/sudsko rješenje o
postojanjuizvanbračne zajednice

Hrvatski ratni vojni invalidi iz
Domovinskog rata (HRVI)
Rješenje o statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata koju izdaje: Nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba
Ukoliko ne posjedujete svu traženu dokumentaciju – ne brinite! - kontaktirajte nas i naši stručni suradnici će vam pomoći u ishođenju iste.