Institut društvenih znanosti Ivo Pilar je 2018. godine proveo Istraživanje potreba i kvalitete življenja hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata te članova njihovih obitelji prema kojemu čak 43,8% ispitanika pati od neke vrste duševnih i tjelesnih zdravstvenih teškoća uzrokovanih žrtvom u obrani Domovine. Poražavajući rezultati Istraživanja govore nam da se populacija branitelja, koja je podnijela glavni teret stvaranja slobodne i demokratske Republike Hrvatske, izrazito često susreće s nedostatkom potpore okoline te raznim oblicima stigmatizacije i predrasuda.CILJEVI

CILJEVI:

1. Razviti stručne kapacitete OCD za pružanje socijalnih usluga i unaprijediti kapacitete stručnjaka iz ostalih relevantnih područja za rad s braniteljima, obiteljima branitelja, stradalnika i nestalih branitelja
2. Pružati izvaninstitucionalne usluge koje će povećati kvalitetu života i socijalnu uključenost hrvatskih branitelja, obitelji branitelja, stradalnika i nestalih branitelja
KRATKI OPIS

KRATKI OPIS:

Projekt REBRAND HR – Rehabilitirani branitelj domovine Hrvatske psihosocijalno osnažuje i poboljšava kvalitetu života branitelja i sekundarno traumatiziranih osoba i ojačava njihove ljudske potencijale (eng.HR–human resources) za preuzimanje aktivnih društvenih uloga, što mijenja negativan stav okoline (eng.REBRAND–promijeniti način kako javnost percipira nešto). U partnerstvo su okupljene 3 OCD koje pružaju raznoliku psihosocijalnu pomoć, usluge u kući i zdravstvene, uključujući palijativnu skrb, pri čemu je kvaliteta osigurana kroz programe osposobljavanja profesionalaca za rad s braniteljima.

parallax background

PROJEKTNO PARTNERSTVO

Provoditelji projekta, odnosno projektno partnerstvo, sačinjeno je od triju organizacija civilnog društva istaknutih na području svoga rada.

Humanitarna udruga „fra Mladen Hrkać“, prijavitelj Projekta, istaknuta je udruga u području pružanja socijalnih usluga za ranjive skupine što potvrđuje nagrada „Europski građanin“ koju joj je 2016. godine dodijelio Europski parlament za poseban doprinos i inovativnost i sveobuhvatnosti u pružanju podrške i pomoći najosjetljivijim članovima društva. Udruga je je osnovana 2012. godine s ciljem unaprjeđenja kvalitete života svih osoba sa zdravstvenim poteškoćama, pri čemu je prema statutu jedan od glavnih ciljeva zaštita interesa branitelja i invalida Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Udruga je do sada osigurala sveobuhvatnu materijalnu pomoć za više od 8500 osoba na liječenju daleko od doma u Zagrebu, od kojih je oko 1/5 branitelja ili članova braniteljskih obitelji. Kapaciteti Udruge potpuno su prilagođeni prilazu i boravku osoba s invaliditetom. Udruga je započela projekt od nacionalnog interesa - Projektu izgradnje objekta „Dom fra Mladen Hrkać“ za psihosocijalnu rehabilitaciju i smještaj teško oboljelih osoba, uključujući hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji. Više na http://www.humh.hr.

Zajednica županijskih zajednica, udruga i članova hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Republike Hrvatske (skraćeno: HVIDRA RH) je krovna udruga HRVI iz Domovinskog rata koja u svom sastavu ima 38611 članova, te 132 članice. Od 1992. godine nije prestala s radom, pri čemu su provedeni projekti s ciljem psihosocijalnog osnaživanja braniteljske populacije. Kao veliku potrebu prepoznaje usluge prijevoza i usluge njege za posebno ugrožene branitelje, palijativne bolesnike i članove njihovih obitelji. Dodanu vrijednost ovom projektu daje zahvaljujući izuzetnoj umreženosti koja omogućava širi učinak projekta. Više na http://www.hvidra.hr/.

Savez udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja je od 1997. vodeći sudionik u procesu pronalaska posmrtnih ostataka i otkrivanja sudbina nestalih hrvatskih branitelja, pri čemu pruža neformalnu psihosocijalnu podršku članovima obitelji nestalog branitelja. Uloga u provedbi ovog projekta se ogleda u pružanju prijeko potrebne psihološke podrške za branitelje i članove njihovih obitelji te članove obitelji nestalih hrvatskih branitelja.
Više na http://suoznhb.hr/.